Sunday, 7 June 2009

Deserted houses

Vi har en ny hobby, ett nytt sätt att bli inspirerad. Ödehus. Det är både spännande, vackert, lite skrämmande och sentimentalt men ger söndagsturen i skogen ytterligare en dimension. Här är några bilder från dagens tur.

We have a new hobby, a new way to be inspired. Deserted houses. It is both exciting, beautiful, a little frightening and sentimental but gives the sunday walk in the forest a further dimension. Here's some pictures from todays walk.

No comments: