Monday 16 February 2009

White, white, white
Fina bilder av fotografen Daniel Farmer. Arbetsbänkarna av betong i köket är riktigt snygga.

Beautiful pictures by photographer Daniel Farmer. I think the concrete work tops in the kitchen are really nice.

No comments: