Tuesday, 6 November 2012

Black and whiteEames, black and white always looks good. Photos via inspiring 79 ideas.